Звернення громадян до влади. Як це працює?

У мешканців міста Пустомити часто є певні пропозиції, зауваження до діяльності органів влади, або посадові особи порушують їх права. Але не кожен знає, що у такому випадку робити, і куди звернутися. Тому сьогодні ми розповімо про звернення громадян, яке регулюється Законом України “Про звернення громадян”

zvernennia
Етапи, через які проходить звернення громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

so_take_zvernennia
Що таке звернення громадян?

Звернення можливе як в письмовій, так і в усній формі.

Якщо письмове звернення виражається у складанні відповідного документа у письмовій формі та підписується заявником, то усне звернення може бути повідомлене посадовій особі на прийомі громадян чи відповідній особі, яка чергує і уповноважена приймати звернення. Також подати усне звернення можливо за телефоном «гарячої лінії».

Усне звернення посадова особа зобов’язана зафіксувати в журналі звернень та повідомити заявника, як одержати відповідь на нього.

Також звернення можливе і в електронній формі. Особливою формою колективного звернення є електронна петиція.

formy_zvernena
Форми звернення

Які бувають звернення?

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

propoz
Заява (клопотання)

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

skargy
Скарга

Щоправда, оскаржити можна не всі рішення чи дії відповідних осіб.

sho_mogn_oskarg
Що можна оскаржити

До кого громадяни України мають право звернутися, відображено у цій інфографіці:

pravoosk

Законом встановлені строки розгляду запиту:

Загальний – до 1 місяця, а також скорочений – невідкладно, але не пізніше 15 днів із дня отримання запиту.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Слід також враховувати, що звернення, оформлене без дотримання зазначених у Законі вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження.

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень органу, воно в термін не більше 5 днів пересилається відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Зверніть увагу, що заборонено направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

strok_rozglady
Строки розгляду звернення

Яке Ваше звернення не підлягає розгляду?

У Законі визначено, що письмове звернення без зазначення місця проживання особи, не підписане, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Скарга на дії чи рішення відповідного органу подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

У разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим рішенням – оскаржити його можна безпосередньо до суду.

ne_pidl_rozg
Які звернення не розглядаються та куди оскаржити дії відповідних органів

У підсумку, звернення громадян – одна із найбільш розповсюджених форм безпосереднього впливу громадян на діяльність органів державної чи місцевої влади, їх посадових осіб та інших суб’єктів.

Завдяки широкому колу питань, що можуть бути порушені у зверненні, воно є інструментом не тільки покращення становища осіб, а дає також можливість захистити і відновити порушені права.

Джерело: https://tribuna.pl.ua/

Також читайте: http://pustomyty.online/transport/oberezhno-pustomytivski-oleni-parkuvannia/

Facebook коментарі

Залишіть коментар